Belastingadviezen!

Belastingadviezen worden uitgebracht door mr. AJCM Sonneveld RB, fiscaal jurist vanaf 1993.

Te denken valt aan advisering omtrent:

  • de rechtsvorm van de onderneming
  • vermogensetikettering
  • ondernemersfaciliteiten
  • bedrijfsopvolging en dergelijke,

waarbij niet alleen aan fiscale aspecten aandacht wordt besteed maar ook aan civielrechtelijke en bedrijfseconomische aspecten.

Samenwerking en modelovereenkomsten

Soms is specialistische kennis nodig waarover we zelf niet beschikken. Dan maken we gebruik van bij en via de beroepsvereniging beschikbare kennis, van juridische modelovereenkomsten uit de modellenbank en dergelijke. En in voorkomende gevallen kunnen we een beroep doen op specialisten, op al eerder ingeschakelde specialisten notarieel of agrarisch recht bijvoorbeeld.

Wij adviseren graag.

Scroll naar boven