Sturen op cijfers, grip op uw financiën

Alleen al om die twee redenen zult u willen dat fiscale regels worden toegepast.

Wij ondersteunen ondernemers

Door het verlenen van adviezen. Maar ook door ervoor te zorgen dat u tijd overhoudt om te ondernemen. Daar kunt u op vertrouwen. We doen dat al langer dan 25 jaar. Op deskundige en passende wijze:

  • Of u nu behoefte heeft aan een financieel dashboard of nog prima zonder kunt.
  • Of u de boekhouding zelf kunt doen en dat nog wilt blijven doen of niet.
  • Online of liever offline voor zover dat momenteel nog kan.

Belastingadviezen!

Waar het om gaat is hoe voor u de regels beter kunnen worden toegepast. Op basis van zowel opleiding als ervaring en het voldoen aan de permanente educatieverplichting van beroepsvereniging Register Belastingadviseurs zijn we in staat dat voor u te beoordelen.

Uw jaarcijfers en aangiften

Ontwikkelingen op het gebied van automatisering en robotisering worden gevolgd. Maar het is nog steeds zinvol uw cijfers te laten beoordelen, balansen en winst- en verliesrekeningen te laten samenstellen en aangiften te laten verzorgen waaruit blijkt van aan fiscale optimalisatie bestede aandacht. Ook als u geen publicatiebalans hoeft te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Samenwerking en modelovereenkomsten

Soms is specialistische kennis nodig waarover we zelf niet beschikken. Dan maken we gebruik van bij en via de beroepsvereniging beschikbare kennis; van juridische modelovereenkomsten uit de modellenbank en dergelijke. En in voorkomende gevallen kunnen we een beroep doen op specialisten, op al eerder ingeschakelde specialisten notarieel of agrarisch recht bijvoorbeeld.

'Scannen, mailen, klaar'?

Ga niet alleen af op verkopers van software of abonnementen. Bij slogans als 'scannen, mailen, klaar' dient te worden beseft dat het dan pas begint voor degene waarvan verwacht wordt dat hij of zij de jaarrekening samenstelt. Betrek hem of haar op tijd bij uw keuze van software en bij de inrichting van uw administratie, waar enige basiskennis boekhouden voor nodig is. Net zoals bij het controleren of boeken (coderen) van mutaties natuurlijk. Voor het juist toepassen van fiscale regels kan soms worden volstaan met basiskennis, voor advies is meer nodig.

ICT als middel

Wij beschouwen ICT als middel en zeker niet als doel. Technologie die we graag gebruiken, bijvoorbeeld om boekhouden makkelijker te maken of om een rapport mee te genereren.

 

BELASTINGADVIEZEN
We besteden hierbij ook aandacht aan andere dan fiscale aspecten. Wat ondernemingen betreft bijvoorbeeld aan de rechtsvorm, verzekeringen, overeenkomsten (arbeid, huur, financiering), overdragen of beëindigen van een onderneming.

meer informatie ...

BELASTINGAANGIFTEN

Wij beschouwen belastingaangiften niet als invuloefening.

meer informatie ...

JAARREKENINGEN

Jaarrekeninganalyse vinden we belangrijk. Waarbij we ook aandacht besteden aan bedrijfseconomische aspecten. Dus niet alleen aan fiscale optimalisatie.

meer informatie ...

BEDRIJFSADMINISTRATIES

Schakel uw adviseur tijdig in, ook als u zelf kunt en wilt boekhouden. Soms kan daarbij worden volstaan met basiskennis, voor advies is meer nodig.

meer informatie ...

LOONADMINISTRATIES

Een verplichting natuurlijk, die ook enige kansen biedt.

meer informatie ...

over Sonneveld - Drempt

Op 1 augustus 1990 is het administratiekantoor opgericht door de heer ATR (Anton) Sonneveld.

Fiscaal jurist mr. AJCM (Clemens) Sonneveld RB is vanaf 1993 werkzaam in de onderneming.

Meerdere medewerkers stellen jaarrekeningen voor cliënten samen, op basis van opleiding en ervaring (HEAO / HBO SPD Bedrijfsadministratie). Daarnaast verzorgen we financiële- en loonadministraties, worden adviezen uitgebracht en aangiften verzorgd.

NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN (NOAB)

Sinds 2005 is ons bureau aangesloten bij branche-organisatie NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen).

REGISTER BELASTINGADVISEURS (RB)
 

Sinds 2011 is mr. A.J.C.M. Sonneveld RB lid van beroepsvereniging Register Belastingadviseurs

Bel of mail ons geheel vrijblijvend.

Scroll naar boven