Sturen op cijfers, grip op uw financiën

Alleen al om die twee redenen zult u willen dat fiscale regels worden toegepast.

'Scannen, mailen, klaar'?

Ga niet alleen af op verkopers van software of abonnementen. Bij slogans als 'scannen, mailen, klaar' dient te worden beseft dat het dan pas begint voor degene waarvan verwacht wordt dat hij of zij de jaarrekening samenstelt. Betrek hem of haar op tijd bij uw keuze van software en bij de inrichting van uw administratie, waar enige basiskennis boekhouden voor nodig is. Net zoals bij het controleren of boeken (coderen) van mutaties natuurlijk. Voor het juist toepassen van fiscale regels kan soms worden volstaan met basiskennis, voor advies is meer nodig.

ICT als middel

Wij beschouwen ICT als middel en zeker niet als doel. Technologie die we graag gebruiken, bijvoorbeeld om boekhouden makkelijker te maken of om een rapport mee te genereren.

We zijn in staat uw administratie doelmatig in te richten en te verzorgen. Over de wijze van vastlegging en aanlevering van gegevens zullen afspraken worden gemaakt, zodat u weet wat van u verwacht wordt.

Uitbesteding van uw boekhouding is uiteraard mogelijk; desgewenst kunt u zelf tot codering van uw financiële mutaties overgaan. We hebben ervaring opgedaan met administratieve software van verschillende leveranciers en maken bij samenstelling van jaarrekeningen gebruik van rapportagesoftware waarmee we ingevoerde gegevens gemakkelijk kunnen inlezen.

Sturen op cijfers, grip op uw financiën.

Scroll naar boven